Sex chat sinin


07-Apr-2018 12:53

Seyit Rıza ne devletin deyimiyle “isyancı”, “derebeyi”, “toprak ağası”, “şaki” ne de Kürtçülerin deyimiyle “Kürdistan Dersim Generali” idi. Asılırken kendi ağzından 75 yaşında olduğunu söylediğini yazılmaktadır. Düşmanına boyun eğmedi, dar ağacına giderken ipini kendisi çekti. Zalimlerin yalanını yüzlerine çaldı asla teslim olmadı. Seyit Rıza ya da Kırmancki’deki adıyla Sey Rıza’nın kesin doğum tarihi bilinmemekte olup 1863 yılında Pulur Lirtik Köyü’nde doğdu.Bin yıldan beri topraklarını ve özerkliklerini kıskançlıkla koruyan Dersimliler “savunma savaşı”na girerler. Osmanlı idaresinden aldıkları silah-mühimmatla Ruslara karşı durma karşılığında Dersimlilere bağımsız çatışma hakkı tanınır.

Sex chat sinin-21

veoh validating media format

Devlet tarafından bilinçli olarak uydurulmuş bir yalandır. Uşenê Seydi aynı zamanda Dersim fikriyatının en önemli isimlerinden biridir. Kızılbaşlık dininde Ocakzade olmayan biri Pir ve Rayver olamaz. Seyit Rıza’da Abbasan (Avasu) pirlerinden el almıştır.